Loading...

Tiềm năng lý thuyết

 • Tổng diện tích tiềm năng: (ha) Tổng diện tích tự nhiên trừ đi diện tích mặt nước và mái nhà
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)
- Loại bỏ nhóm sử dụng đất:
 • Đất lúa

 • Đất RSX

Kết quả TN Kỹ thuật

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)
- Trợ giá điện mặt trời :

Kết quả TN Kinh tế

 • Tổng diện tích tiềm năng: (ha) Tổng diện tích mặt đất có tiềm năng kinh tế (xem phần Thuật ngữ)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)

Tiềm năng lý thuyết

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)
- Diện tích lắp đặt trên mặt hồ:

Kết quả TN Kỹ thuật

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)
- Trợ giá điện mặt trời :

Kết quả TN Kinh tế

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)

Tiềm năng lý thuyết

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)

Tiềm năng kỹ thuật

Kết quả TN Kỹ thuật

 • Tổng diện tích tiềm năng : (ha) Tổng diện tích mái nhà khả dụng (xem phần Thuật ngữ)
 • Sản lượng điện phát hằng năm: (MWh)

Xem theo phường/xã

Nguồn dữ liệu: rooftoppvpotential.effigis.com

 • Tổng diện tích mái nhà: (ha)
 • Số mái nhà :
 • Diện tích mái nhà khả dụng : (ha)
 • Số mái nhà khả dụng :
 • Sản lượng (tối ưu) : (MWh/năm)

Mái nhà dạng điểm

Mái nhà dạng vùng