Loading...

BẢN QUYỀN

Trang web ứng dụng trực tuyến Bản đồ tiềm năng năng lượng mặt trời (NLMT) cho thành phố Đà Nẵng và toàn bộ nội dung, tính năng và chức năng của nó (bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, phần mềm, văn bản, hiển thị, hình ảnh, video và âm thanh, và thiết kế, lựa chọn và các thông tin liên quan) thuộc Quyền sở hữu của Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng – Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Công trình trực tuyến này do Liên minh Châu Âu tài trợ thuộc Dự án Phát triển Năng lượng Mặt trời tại Đà Nẵng (DSED). Bạn được khuyến khích sử dụng nội dung trong Bản đồ ứng dụng tiềm năng năng lượng mặt trời cho thành phố Đà Nẵng (Công trình trực tuyến) để tham khảo phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư.