Loading...

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm DECC:

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.6289739
- Website: http://www.decc.com.vn/

Dự án DSED do Liên minh Châu Âu tài trợ:

Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh Châu Âu tài trợ bắt đầu triển khai thực hiện từ 07/2017-10/2020 với mục tiêu chính góp phần tăng khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch tại Đà Nẵng trên cơ sở phát triển bền vững với trọng tâm là phát triển năng lượng mặt trời…

Liên hệ:

- Địa chỉ:  49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Đường dây nóng: 0904583484 (Ms Thu); 0905161430 (Mr. Trí)